Trisil

Vydáno: 23. 12. 2023; Poslední aktualizace: 23. 12. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Trisil je součástka používaná jako ochranný prvek proti přepětí, podobně jako triak. Má souměrnou voltampérovou charakteristiku, v běžném stavu jím protéká minimální proud, ale při dosažení napětí přechodu (VBO) jeho odpor klesne na velmi malou hodnotu a chová se jako zkrat.

VA charakteristika trisilu

Trisil se zapojuje paralelně k chráněné součástce, při výskytu přepětí ji zkratuje a tím ochrání před zničením. Díky jeho souměrné charakteristice dokáže ochránit součástku při obou polaritách přepěťových pulzů.

Přechodové napětí je buď dáno napevno, nebo ho lze nastavit pomocí řídící elektrody (GATE).

Literatura

  1. MALINA, Václav. Poznáváme elektroniku. České Budějovice: KOPP, 1998. ISBN 80-7232-173-0. S. 269
  2. Trisil – Wikipedie
  3. AN574 Datasheet (PDF) – STMicroelectronics
  4. Trisil™ for telecom equipment protection

Další kapitoly