Jednotky tlaku

Vydáno: 23. 09. 2021; Poslední aktualizace: 10. 08. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Tlak je v chemii důležitá veličina, bohužel se často setkáváme s nestandardními jednotkami.

Tlak (p) je poměr síly a plochy, na kterou tato síla působí. Jeho jednotkou je Pa, který můžeme vyjádřit jako N.m-2 nebo kg.m-1.s-2.

$$p = \frac{F}{S}$$

Normální tlak byl použit pro definici další jednotky tlaku – fyzikální atmosféry (atm):

1 atm = 101 325 Pa = 101,325 kPa = 0,101325 MPa

Další běžně používanou jednotkou tlaku je bar, který přibližně odpovídá tlaku 1 atm.

1 bar = 100 000 Pa

Dříve se tlak běžně měřil pomocí rtuťových barometrů, proto byla vytvořena jednotka milimetr rtuťového sloupce (mm Hg), které odpovídá i jednotka Torr.

1 mm Hg = 1 torr = 133,322 Pa

1 atm = 760 torr = 760 mm Hg

Rtuťový manometr. Zdroj: Hannes Grobe/Commons

Na britských manometrech a zařízeních se můžeme potkat s jednotkou psi, což je libra na čtverečný palec (Pound per Square Inch).

$$1\ psi = \frac{lb}{in^2} = 6894,76\ Pa$$

Manometr se stupnicí v barech a psi. Zdroj: Hey Paul/Commons