Gallium

Gallium je poměrně vzácný, nízkotající, diamagnetický kov. Má dva přírodní izotopy 69Ga a 71Ga. Ve sloučeninách se vyskytuje v oxidačních číslech +I, +II a +III. Gallnaté sloučeniny vytvářejí dimerní ion Ga24+, který obsahuje vazbu Ga-Ga.

Protonové číslo 31 Elektronová konfigurace [Ar] 3d10 4s2 4p1
Elektronegativita 1,81 Počet stabilních izotopů 2
Teplota tání 29,7645 °C Teplota varu 2204 °C

Existence gallia byla předpovězena roku 1871 Mendělejevem, potvrzen byl spektroskopicky v roce 1875 Paulem Boisbaudran.

V roce 2015 byl izolován analog benzenu obsahující atom galia v kruhu.[4]

Nitrid gallitý

Krystal GaN
Krystal GaN. Zdroj: https://commons.wikimedia.org

Nitrid gallitý, GaN, je III/V polovodivý materiál, používaný zejména v LED diodách, např. ve fialových laserových diodách pro Blue-ray disky. Pokud GaN dopujeme, tak v závislosti na dopantu můžeme získat různé barvy světla od červené až po ultra-fialovou.[5]

Krystalický GaN se připravuje reakcí taveniny Na/Ga s plynným dusíkem při teplotě 750 °C a tlaku 10 MPa. Práškový pak reakcí kovového gallia nebo oxidu galitého s amoniakem.

2 Ga + 2 NH3 → 2 GaN + 3 H2
Ga2O3 + 2 NH3 → 2 GaN + 3 H2O

Komerčně se krystaly připravují pomocí techniky epitaxe z molekulárních paprsků.

Galliové NMR

Jako standard se využívá roztok Ga(NO3)3 v D2O. Jádro 71Ga poskytuje užší signály a je mírně citlivější, proto se využívá častěji.

69Ga 71Ga
Spin 3/2 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 60,11 39,89
Rozsah chemických posunů -710 – 730 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 0,0419 0,0517
Citlivost vzhledem k 13C 246 335
Rezonanční frekvence v poli 1 T 10,2478 13,0208

Chemické posuny

Me3Ga:donor 700-350 Methyl chloridy gallité 380-300
Šestikoordinované gallium 20-(-100) Ga(NO3)3 0
Směsné tetrahalogenidy -50-(-550) GaI4 -700

Odkazy

  1. Gallium na české wikipedii
  2. Gallium na anglické wikipedii
  3. Gallium NMR
  4. An Isolable Anionic Gallabenzene: Synthesis and Characterization
  5. Gallium nitride

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.