Lithium

Vydáno: 24. 12. 2013; Poslední aktualizace: 15. 08. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Lithium, Li, nejlehčí prvek ze skupiny alkalických kovů, je značně reaktivní. Objeveno bylo roku 1817 v aluminosilikátových horninách. Chemicky je bližší spíše kovům alkalických zemin než ostatním alkalickým kovům. Lithné soli barví plamen červeně.

Lithium uchovávané pod argonem
Lithium uchovávané pod argonem
Atomové číslo3Počet stabilních izotopů2
Atomová hmotnost4,002602Elektronová konfigurace1s2 2s1
Teplota tání [°C]180,54Teplota varu [°C]1342
Elektronegativita0,98Hustota [kg.dm-3]0,534
Vlastnosti lithia

Kovové lithium je velice reaktivní, proto dosud nebyl znám jeho vzhled v čistém stavu. Tým z UCLA dokázal izolovat vysoce čisté lithium ve formě krystalů ve tvaru rombického dodekaedru.[8,9,10]

Izotopy

Lithium má dva stabilní izotopy.

IzotopPoločas rozpadu
4Li91 . 10-24 s
5Li370 . 10-24 s
6Listabilní
7Listabilní
8Li839,40 ms
9Li178,3 ms
10Li2,0 . 10-21 s
11Li8,75 ms
12Li< 10 ns
13Li3,3 . 10-21 s
Izotopy lithia

6Li se využívá jako výchozí materiál pro výrobu tritia (3H):[7]

$$^{6}_3\textrm{Li}\ +\ ^1_0\textrm{n}\ \rightarrow\ ^{4}_2\textrm{He}\ +\ ^{3}_1\textrm{H}$$

Výskyt a výroba

Obsah lithia v zemské kůře je podstatně nižší než v případě sodíku a draslíku. Ve vesmíru vzniká převážně rozpadem těžších jader, ve hvězdách vzniká během termonukleárních reakcí, ale hned se štěpí na lehčí prvky. V současnosti bylo lithium detekováno i v materiálu vyvrhlého při výbuchu supernovy.[4,5] I když je množství nalezené ve zbytcích po supernově malé, mohlo by se jednat o majoritní zdroj lithia ve vesmíru.

Lithium se vyrábí elektrolýzou směsi 55 % LiCl, 45 % KCl při teplotě 450 °C. Odhaduje se, že celosvětově je k dispozici zhruba 34 200 t lithia v minerálech.[6] Hlavní naleziště jsou v Chile a Argentině. V roce 2013 se 40 % lithia spotřebovalo na výrobu baterií a akumulátorů, 29 % na mazací tuky, ostatní využití lithia je již pod 10 % spotřeby.

Chemické vlastnosti

Za laboratorní teploty reaguje s plynným dusíkem na nitrid lithný Li3N. Stejně jako ostatní alkalické kovy se lithium rozpouští v kapalném amoniaku za tvorby silně redukčního roztoku obsahujícího solvatovaný elektron. Při oxidaci v dostatku kyslíku poskytuje lithium oxid lithný s příměsí peroxidu.

V současné době se ve velkém vyrábí asi 34 sloučenin lithia, hlavní průmyslové využití nachází lithium ve formě stearanu lithného (CH3(CH2)16COOLi), který se využívá v tzv. lithiovém tuku (Lithium grease). Ten je důležitým zahušťovadlem a želatinovací látkou pro převod průmyslových olejů na mazací tuky. Lithium dále nachází velké využití při výrobě akumulátorů, např. LiPol, Li-ION. Využívá se i při výrobě keramiky, slitin a speciálních skel. Ve farmacii se používá LiCO3 pro léčbu maniodepresivních poruch.

Stearan lithný

Zahříváním lithia v kyslíku nebo nadbytku vzduchu vzniká oxid lithný:
4 Li + O2 → 2 Li2O

Oxid lithný s vodou reaguje za vzniku hydroxidu lithného:
Li2O + H2O → 2 LiOH

NMR

6Li NMR

Jádro 6Li je kvadrupolární, ale díky nízkému kvadrupolovému momentu poskytuje poměrně úzké signály, ale má nízké zastoupení v přírodě, tzn. že i nízkou citlivost.

Spin1
Zastoupení v přírodě7,59 %
Jaderný magnetický moment+0,8220467
Rozsah chemických posunů-16 až +11 ppm
Relativní citlivost k 1H6,45×10-4
Relativní citlivost k 13C3,79

7Li NMR

Jádro 7Li NMR má kvadrupólový moment větší, takže linie jsou širší. U sloučenin s lithným iontem se to ale příliš neprojeví, protože je symetrický.

Spin3/2
Zastoupení v přírodě92,41 %
Jaderný magnetický moment+3.25644
Rozsah chemických posunů-16 až +11 ppm
Relativní citlivost k 1H0,271
Relativní citlivost k 13C1721

Chemické posuny

Standardem je roztok LiCl v D2O.

PosunSloučenina
11-9LiNH2 v kapalném amoniaku
3-(-3)Vodné roztoky Li+
0-(-10)Alkyllithné sloučeniny
-10-(-13)Roztoky Li+ v kapalném amoniaku

Odkazy

  1. Lithium na české wikipedii
  2. Lithium na anglické wikipedii
  3. Lithium NMR
  4. Classical Nova Explosions are Major Lithium Factories in the Universe
  5. First detection of lithium from an exploding star
  6. Lithium – Statistics and Information
  7. Fusion Neutrons: Tritium Breeding and Impact on Wall Materials and Components of Diagnostic Systems
  8. True Shape of Lithium Revealed for the First Time in UCLA Research
  9. Ultrafast deposition of faceted lithium polyhedra by outpacing SEI formation
  10. Chemici konečně zjistili, jaký tvar má vlastně lithium

Navigace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

6 Replies to “Lithium”

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..