1. skupina PSP

1. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem sedm prvků: vodík, lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium a francium. Kromě vodíku se prvky této skupiny označují jako alkalické kovy.

Vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru, v zemské kůře je asi 15,4 % atomů vodíku, což činí zhruba 0,9 % (hm.). Zastoupení lithia v zemské kůře je asi 18 ppm, sodík je sedmým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře, jeho zastoupení je 22 700 ppm. Zastoupení draslíku je o něco nižší než sodíku, 18 400 ppm. Zbylé kovy jsou už vzácnější, Rb má zastoupení 7,9 ppm a cesium 2,6 %.

Vodík je plyn, ostatní prvky jsou pevné, ale mají poměrně nízké teploty tání. Francium nemá stabilní izotop, v přírodě vzniká izotop 223Fr rozpadem 227Ac v uranových rudách.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Vodík 1,00794 2,1 −259,125 −252,882
Lithium 6,491 0,98 180,54 1342
Sodík 22,989768 0,93 97,72 883
Draslík 39,0983 0,82 63,38 758,85
Rubidium 85,4678 0,82 39,31 687,75
Cesium 132,905 0,79 28,44 670,85
Francium 233,0198 0,79 27 677

Kovy z této skupiny vytvářejí jednomocné kationty, např. Na+. Sloučeniny alkalických kovů jsou většinou dobře rozpustné a roztoky charakteristicky barví plamen, čehož se využívá v chemické kvalitativní analýze.

Barva plamene alkalických kovů
Barva plamene alkalických kovů. Zdroj: Commons/Saperaud~commonswiki
Zbarvení plamene
Kation Barva plamene
Li+ Červená
Na+ Žlutá
K+ Růžovofialová
Rb+ Fialová
Cs+ Fialová

Reaktivita kovů stoupá se stoupajícím protonovým číslem prvku.

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr