Potenciálně ferroelektrická oxoniová sůl [H3O][NbF6]

Nedávno byla publikována příprava zajímavé soli hexafluoroniobičnanu s oxoniovým kationtem.

Oxoniový kation, H3O+, je poměrně dobře znám např. z výpočtů pH. Dnes známe poměrně hodně struktur, které tento kation obsahují, první charakterizovanou byl chloristan oxonia, [H3O][ClO4].

Oxoniový kation, H3O+ – vzniká koordinací H+ na molekulu vody.
Ferroelektricita – vlastnost některých materiálů, které mají spontánní elektrickou polarizaci, kterou lze zvrátit působením vnějšího elektrického pole.
Polymorfie – schopnost sloučenin krystalovat ve více krystalických modifikacích.

V této práci byla publikována příprava soli obsahující niob v oxidačním čísle V, [H3O][NbF6]. Příprava byla provedena v schlenkových baňkách z nerezové oceli (316L). Jako výchozí látka byl vyžit fluorid a oxid niobičný. Fluorid byl připraven reakcí z prvků a následně parciálně hydrolyzován.

2 Nb + 5 F2 → NbF5

Oxid niobičný byl převeden na hexafluoroniobičnan reakcí s fluorovodíkem:

Nb2O5 + 12 HF → 2 [H3O][NbF6] + 3 H2O

Od této sloučeniny se podařilo připravit monokrystaly a zjistit jejich strukturu pomocí RTG strukturní analýzy.

Krystalová struktura [H3O][NbF6]

V krystalu byly pozorovány vodíkové vazby mezi protony kationtu a fluoridy aniontu.

Vodíkové vazby v krystalu produktu. Zdroj: EurJIC

Byly pozorovány tři polymorfní formy:

  • ht – vysokoteplotní, 363 K
  • rt – laboratorní teplota
  • lt – nízkoteplotní, 100 K

Modifikace stabilní za laboratorní teploty je centrosymetrická (obsahuje střed symetrie) a splňuje všechny další podmínky pro ferroelektrické struktury. Kromě krystalové struktury byla sloučenina studována i pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie.

Odkazy

  1. Synthesis, Characterization, and Polymorphism of [H3O][NbF6]: A Polar and Possibly Ferroelectric Oxonium Salt
  2. Feroelektrické materiály, filmy a heterostruktury

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..