První sloučenina s vazbou Be-Be

Vědcům z Oxfordu se podařilo připravit sloučeninu obsahující chemickou vazbu mezi atomy beryllia.

Beryllium je kov z druhé skupiny PSP, je poměrně tvrdý a křehký. Vytváří hlavně sloučeniny beryllnaté, tzn. v oxidačním stavu +II. Využívá se v jaderné technice, protože dobře propouští RTG záření i neutrony. Také je součástí mnoha slitin, např. beryliových bronzů, což jsou slitiny mědi s berylliem.

Vazba Be-Be byla připravena redukcí berylocenu, což je sloučenina beryllia s dvěma cyklopentadienovými kruhy. Na rozdíl od ferrocenu, je jeden z kruhů vázán přímou vazbou Be-C (příp. v trihapto módu).[3] Redukce byla provedena pomocí sloučeniny [(MesNacnac)Mg]2, která obsahuje dva ionty MgI. Redukce probíhala ve schlenkovce, kam byly nejprve naváženy jednotlivé reagenty a poté tam byl za teploty kapalného dusíku nakondenzován toluen. Směs byla pomalu vytemperována na laboratorní teplotu a míchána 20 minut.

Struktura produktu byla charakterizována nejen pomocí RTG strukturní analýzy, ale i pomocí NMR. 1H i 13C NMR spektra poskytla pouze signál odpovídající ekvivalentním CH skupinám v cyklopentadienidových kruzích (1H: 5,73 ppm a 13C: 102,7 ppm).

První studie reaktivity této sloučeniny ukázaly, že se chová jako nukleofilní kation Be+. Reakcí s komplexy L-AlI a L-Zn-I vzniká vazba M-Be.

Struktura připraveného komplexu s vazbou Zn-Be

Odkazy

  1. Diberyllocene, a stable compound of Be(I) with a Be–Be bond
  2. A big breakthrough for beryllium
  3. The molecular structure of beryllocene, (C5H5)2Be. A reinvestigation by gas phase electron diffraction

One Reply to “První sloučenina s vazbou Be-Be”

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..