Interakční konstanty

Na této stránce najdete hodnoty interakčních konstant pro jádra 1H, 13C, 19F a 31P. Teorii k spin-spinové skalární interakci naleznete na konci tohoto článku.

Interakce 1H-1H

Popis Označení Hodnota [Hz]
Alifatika, H-C-H 2JHH 10-15
Alifatika, H-C-C-H 3JHH 6-8
Aldehydy, H-C-CO-H 3JHH 2-3
Alkeny, H-C-H 2JHH 0-3
Alkeny, trans-H-C=C-H 3JHH 14-18
Alkeny, cis-H-C=C-H 3JHH 6-12
Alkyny, H3C-C=C-CH2-CH3 5JHH 2,5
Aromatika, H-C-C-H 3JHH 6-10
Aromatika, H-C-C-C-H 4JHH 1-3

Interakce 13C-1H

Popis Označení Hodnota [Hz]
Alifatika, C-H 1JCH 125-135
Alifatika, CX-H (X=N,O,S) 1JCH 135-155
Alkeny, =C-H 1JCH 155-170
Alkyny, ≡C-H 1JCH 240-250
Aromatika,-C-H 1JCH 155-165

Interakce s 19F

Popis Označení Hodnota [Hz]
C-F 1JCF 16-370
C-C-F 2JCF 30-45
C-C-C-F 3JCF 5-25
C-C-C-C-F 4JCF 1-5
H-C-F 2JHF 40-60
H-C-C-F 3JHF 2-30
H-C-C-C-F 4JHF 5-15
cis-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-en 5JFF 14
trans-1,1,1,4,4,4-hexafluorobut-2-en 5JFF 2
Interakce mezi geminálními atomy F 2JFF 250-300
Interakce mezi atomy F v derivátech alkanů 3JFF 15-16

Interakce s 31P

Popis Označení Hodnota [Hz]
P-H 1JPH 180-200
PIII-C 1JPC 10-30
PV-C 1JPC 80-110
PIII-C-C 2JPC 18-20
PV-C-C 2JPC 8-11
PIII-C-C-C 3JPC 6-8
PV-C-C-C 3JPC 11-13
PIII-C-C-C-C 4JPC 0-1
PV-C-C-C-C 4JPC 1-3