1. Londonova rovnice

Fenomenologická teorie supravodivosti předpokládá, že povrchem vodiče prochází supraproud, vytvářející magnetické pole, které stíní vnitřek supravodiče. Tento supraproud je teoreticky možné předpovědět z Maxwellových rovnic a z podmínek supravodivosti (1). Fenomenologickou (makroskopickou) teorii vypracovali v roce 1934 bratři Londonové.

E = 0, B = 0        (1)

1. Londonovu rovnici, která popisuje pohyb elektronů bez elektrického odporu lze získat z pohybové rovnice pro elektron:

Pohybová rovnice pro pohyb elektronu

Supraproudovou hustotu Js vypočteme ze vztahu:

Supraproudová hustota,

kde ns je hustota elektronů v supravodiči.

Vyjádřením dv/dt získáme 1. Londonovu rovnici:

1. Londonova rovnice

Elektrické pole je tedy v supravodiči přítomné jen tehdy, jestliže se proudová hustota Js mění s časem. Proto stejnosměrný proud prochází supravodičem bez přítomnosti elektrického pole. Současná přítomnost normálních elektronů se projeví teprve působením vnějšího elektrického pole, které urychlí elektrony a vytváří jejich tepelné ztráty. Z toho plyne, že supravodivý stav existuje pouze pro stejnosměrné proudy.

Další kapitoly

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..