Izotopický jevE. Maxwell a C. A. Reynolds nezávisle na sobě prokázali, že kritická teplota (Tc) supravodičů závisí nepřímo úměrně na druhé odmocnině z hmotnosti izotopu:

\begin{equation}
\frac{T_C}{\sqrt{M}} = konst
\end{equation}

Protože mezi maximální frekvencí teplotních kmitů νMAX, Debeyovou teplotou θ a hmotností M platí vztah:

\begin{equation}
\nu_{MAX} = \frac{k_B\Theta}{h} = \sqrt{\frac{k}{M}}
\end{equation}

kde kB je Boltzmannova konstanta a k je tvrdost oscilátoru, můžeme vztah (1) upravit na tvar:
$$T_c = konst.\times\Theta$$

Poznatek, že supravodivost elektronů souvisí s teplotními kmity mřížky (interakce elektronů s fonony), později vedl k formulaci BCS teorie supravodivosti.

Literatura

  1. Maxwell, E. Phys. Rev. 195078, 477. Isotope Effect in the Superconductivity of Mercury.

Další kapitoly

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.