Velmi nízké teploty

Studium chování látek za velmi nízkých teplot umožnilo objev supravodivosti. Proto bych se chtěl trochu věnovat i metodám dosahování nízkých teplot a také jevům pozorovaným za těchto extrémně nízkých teplot.

Nízké teploty nacházejí samozřejmě využití i mimo supravodivost, např. při izolaci chemicky nestálých částic v inertní matrici při nízkých teplotách (matricová izolace) nebo v kryochemii.

Metody dosahování velmi nízkých teplot

Tyto metody lze rozdělit na dvě velké skupiny:

Dvoufázové metody využívají změn entropie mezi dvěma fázemi, např mezi:

  • parou a kapalinou (odpařování par nad kapalinou 4He a 3He),
  • kapalinou a kapalinou charakterizovanou jinou entropií (rozpouštění 3He v 4He)
  • kapalinou a pevnou fází (Pomerančukův jev)

Další kapitoly

2 thoughts on “Velmi nízké teploty

  1. Pingback: Obecné odvození a kvantifikace třetího zákona termodynamiky | Blog a web o chemii, elektronice a programování

  2. Pingback: Zajímavé články ve dnech 3. 6.-9. 6. 2019 | Web o chemii, elektronice a programování

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.