2. skupina PSP

2. skupina periodického systému prvků obsahuje celkem šest prvků: beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum, radium. Označují se jako kovy alkalických zemin.

Kovy alkalických zemin
Kovy alkalických zemin, zdroj: Tomihahndorf/Commons

Všechny kovy alkalických zemin jsou pevné látky, v přírodě se vyskytují ve formě sloučenin. Beryllium je poměrně vzácné, jeho obsah v zemské kůře je asi 2 ppm, vyskytuje se ve formě berylu (Be3Al2Si6O18) v povrchových ložiscích. Zásoby hořčíku jsou obrovské, v mořské vodě je jeho obsah asi 0,13 % a ročně se ho z ní získávají milióny tun. V horninách se vyskytuje především ve formě nerozpustných uhličitanů, síranů a křemičitanů, jeho zastoupení v zemské kůře je asi 28 000 ppm. Vápník je pátým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře, vyskytuje se převážně ve formě uhličitanu CaCO3 biologického nebo geologického původu. Stroncium (384 ppm) a baryum (390 ppm) jsou už vzácnější, nejdůležitějšími minerály jsou celestit (SrSO4), stroncianit (SrCO3) a baryt (BaSO4). Radium je radiokativní prvek, který se vyskytuje v rudách společně s uranem, jeho zastoupení na Zemi je asi 10-6 ppm.

Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C]
Beryllium 9,012 1,5 1287 2469
Hořčík 24,305 1,2 650 1090
Vápník 40,08 1,0 842 1484
Stroncium 87,62 1,0 777 1382
Baryum 137,33 0,90 727 1897
Radium 226,025 0,9 700 1737

Jsou to stříbrobílé, poměrně lesklé a měkké kovy, všechny tvoří dvojmocné kationty. Nejnižší reaktivitu ve skupině má beryllium, nejvyšší pak radium.

Podobně jako alkalické kovy, i kovy alkalických zemin je možné identifikovat pomocí zbarvení plamene.

Barva plamene. Vlevo Ca, vpravo Sr
Barva plamene. Vlevo Ca, vpravo Sr Zdroj: Commons/Saperaud~commonswiki
Zbarvení plamene
Ion Barva
Be2+ Bílá
Mg2+ Intenzivní bílá
Ca2+ Cihlově červená
Sr2+ Červená
Ba2+ Zelená
Ra2+ Červená

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr