LaTeX – Beamer

LaTeX je velice užitečný a výkonný sázecí systém, já se ho snažím používat jak ve výuce, tak i při sazbě běžných dokumentů. Jednou z možností, kde tento systém můžeme využít je tvorba prezentací.

Pro tvorbu prezentací je asi nejpoužívanější balíček Beamer.[1,2] Jeho využití je velmi snadné. Jelikož využívám hlavně systém Windows 10, používám distribuci Tex Live 2020[3] a jako editor TeXstudio.[4]

Vytvořit prezentaci je snadné, asi nejjednodušší kód může vypadat takto:

\documentclass{beamer} \begin{document} \begin{frame} \frametitle{Slide 1} \begin{itemize} \item Bod 1 \item Bod 2 \item Bod 3 \end{itemize} \end{frame} \begin{frame} \frametitle{Slide 2} \framesubtitle{Popis druhéhoo slidu} \begin{itemize} \item Bod 1 \item Bod 2 \item Bod 3 \end{itemize} \end{frame} \end{document}

Výstup potom bude vypadat takto:

Výstup prvního skriptu

Zde je ke stažení PDF soubor.

Jednotlivé slidy jsou definované pomocí prostředí frame.

Já používám mírně modifikovaný skript, jeho výhodou je, že v PDF prohlížeči vidíme i jednotlivé sekce a podsekce jako záložky.

\documentclass{beamer} \mode<presentation>{\usetheme{default} \usecolortheme{whale}} \setbeamertemplate{footline}[frame number] \addtobeamertemplate{frametitle}{ \let\insertframetitle\insertsectionhead}{} \addtobeamertemplate{frametitle}{ \let\insertframesubtitle\insertsubsectionhead}{} \makeatletter \CheckCommand*\beamer@checkframetitle{\@ifnextchar\bgroup\beamer@inlineframetitle{}} \renewcommand*\beamer@checkframetitle{\global\let\beamer@frametitle\relax\@ifnextchar\bgroup\beamer@inlineframetitle{}} \makeatother \setbeamercolor{section in toc}{fg=blue} \setbeamertemplate{section in toc shaded}[default][100] \begin{document} \section{Úvodd} \frame{ \begin{itemize} \item Bod 1 \item Bod 2 \item Bod 3 \end{itemize} } \section{Pokračováníní \subsection{Pokračováníní \frame{ \begin{itemize} \item Bod 1 \item Bod 2 \item Bod 3 \end{itemize} } \end{document}
Výstup druhého skriptu

Hotové PDF je ke stažení zde.

V Beameru lze samozřejmě používat všechny možnosti LaTeXu, velmi výhodná je sazba matematických vzorců, která je podstatně pohodlnější než v Powerpointu.

V dohledné době bych se chtěl věnovat sazbě chemických vzorců.

Odkazy

  1. beamer – A LaTeX class for producing presentations and slides
  2. LaTeX/Presentations
  3. TeX Live
  4. TeXstudio

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.