MySQL – práce s hierarchickými daty

Relační databáze nejsou úplně ideální pro práci s hierarchicky uspořádanými daty, např. se seznamem kategorií a podkategorií, pokud je to možné, je lepší pro tyto data použít třeba XML. Pokud jinou možnost nemáme, tak se musíme smířit se složitějšími SQL dotazy a strukturou dat.

Vytvoříme si jednoduchou tabulku se seznamem kategorií a podkategorií:

CREATE TABLE `category` (
 `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 `Name` varchar(30) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
 `Parent` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

a naplníme ji daty. Sloupec parent slouží jako odkaz na hlavní kategorii, ty mají tuto hodnotu rovnou NULL.

+----+-------------------------+--------+
| ID | Name          | Parent |
+----+-------------------------+--------+
| 1 | Kyseliny        |  NULL |
| 2 | Hydroxidy        |  NULL |
| 3 | Kyselina sírová     |   1 |
| 4 | Kyselina dusičná    |   1 |
| 5 | Kyselina chlorovodíková |   1 |
| 6 | Kyselina bromovodíková |   1 |
| 7 | Hydroxid sodný     |   2 |
| 8 | Hydroxid vápenatý    |   2 |
| 9 | Hydroxid draselný    |   2 |
| 10 | Kyselina octová     |   1 |
| 11 | Kyselina propionová   |   1 |
| 12 | Hydroxid lithný     |   2 |
+----+-------------------------+--------+

Pokud potřebujeme vytvořit seznam kategorií a podkategorií, např. takovýto select:

Jednou z možností je pro každou kategorii použít zvláštní select, což u malého systému nemusí moc vadit, ale u větší dávky dat, už to může hodně zpomalovat. Druhou možností je využít složutější SQL dotaz s JOINem, který slouží ke spojování tabulek. V našem případě máme sice jen jednu tabulku, ale potřebujeme k ní přistupovat nadvakrát, nejprve vybrat jednotlivé kategorie a pak zjistit název nadřazené kategorie. Syntaxe příkazu je uvedena tady:

SELECT `t1`.`name` `l1`, `t2`.`name` `l2`
FROM `category` `t1`
LEFT JOIN `category` `t2` ON `t2`.`parent` = `t1`.`ID`
WHERE `t2`.`name` IS NOT NULL
ORDER BY `l2`

Takové spojení tabulek se označuje jako SELF JOIN, ale v příkazu používáme příkaz LEFT JOIN. Za klíčovým slovem ON je uvedeno pravidlo, an základě kterého vybíráme odpovídající kategorii.

Výstup z tohoto dotazu vypadá takto:

+-----------+-------------------------+
| l1    | l2           |
+-----------+-------------------------+
| Hydroxidy | Hydroxid draselný    |
| Hydroxidy | Hydroxid lithný     |
| Hydroxidy | Hydroxid sodný     |
| Hydroxidy | Hydroxid vápenatý    |
| Kyseliny | Kyselina bromovodíková |
| Kyseliny | Kyselina dusičná    |
| Kyseliny | Kyselina chlorovodíková |
| Kyseliny | Kyselina octová     |
| Kyseliny | Kyselina propionová   |
| Kyseliny | Kyselina sírová     |
+-----------+-------------------------+

Pokud budeme mít v seznamu více úrovní, tak musíme použít více JOINů. Data v tabulce si můžeme upravit tímto způsobem:

+----+-------------------------+--------+
| ID | Name          | Parent |
+----+-------------------------+--------+
| 1 | Kapaliny        |  NULL |
| 2 | Pevné          |  NULL |
| 3 | Kyseliny        |   1 |
| 4 | Zásady         |   1 |
| 5 | Kyseliny        |   2 |
| 6 | Zásady         |   2 |
| 7 | Kyselina sírová     |   3 |
| 8 | Kyselina chlorovodíková |   3 |
| 9 | Triethylamin      |   4 |
| 10 | Tributylamin      |   4 |
| 11 | Kyselina citrónová   |   5 |
| 12 | Kyselina šťavelová   |   5 |
| 13 | Hydroxid sodný     |   6 |
| 14 | Hydroxid draselný    |   6 |
+----+-------------------------+--------+

A SQL dotaz bude potom vypadat takto:

SELECT `t1`.`name` `l1`, `t2`.`name` `l2`, `t3`.`name` `l3`
FROM `category2` `t1`
LEFT JOIN `category2` `t2` ON `t2`.`parent` = `t1`.`ID`
LEFT JOIN `category2` `t3` ON `t3`.`parent` = `t2`.`ID`
WHERE `t3`.`name` IS NOT NULL
ORDER BY `l1`

A výstup:

+----------+----------+-------------------------+
| l1    | l2    | l3           |
+----------+----------+-------------------------+
| Kapaliny | Kyseliny | Kyselina sírová     |
| Kapaliny | Kyseliny | Kyselina chlorovodíková |
| Kapaliny | Zásady  | Triethylamin      |
| Kapaliny | Zásady  | Tributylamin      |
| Pevné  | Zásady  | Hydroxid draselný    |
| Pevné  | Kyseliny | Kyselina citrónová   |
| Pevné  | Kyseliny | Kyselina šťavelová   |
| Pevné  | Zásady  | Hydroxid sodný     |
+----------+----------+-------------------------+

I v relačních databázích lze pracovat s hierarchicky uspořádanými daty, ale pokud je to možné, doporučuji volit např. XML, které je pro tento typ dat vhodnější.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..