Stabilní silapyramidany

V JACSech byla nedávno publikována příprava a charakterizace stabilního silapyramidanu, vč. přípravy jeho derivátů, jeden dokonce obsahoval vazbu SiFe.[1]

Pyramidany

Pyramidany, molekuly s tvarem pyramidy, jsou prostudovány poměrně hodně teoreticky, ale jejich příprava se zatím příliš nedařila. Tyto molekuly jsou zajímavé, protože atom ve vrcholu pyramidy je vystaven poměrně velké deformaci vazebných úhlů, ale i přesto by měly být tyto molekuly kineticky stabilní.

V roce 2013 byla publikována příprava pyramidanů s germaniem a cínem ve vrcholu pyramidy, Ge[C4(SiMe3)4] a Sn[C4(SiMe3)4].[2] Příprava čistě uhlíkového pyramidanu se zatím nezdařila.

Struktura pyramidánů germania a cínu.

Silapyramidan

Derivát s atomem křemíku ve vrcholu byl připraven reakcí tetrakis(trimethylsilyl)cyklobutadienu se silylenem PhC(NtBu)2SiCl a následnou redukcí produktu roztokem naftalenu a lithia v THF (\(\textrm{Li}^+\textrm{C}_{10}\textrm{H}^-_8\)).

Příprava silapyramidanu.

Připravné sloučeniny byly charakterizovány pomocí NMR spektroskopie i RTG strukturní analýzy. Zajímavá je hodnota posunu v 29Si NMR, zde vidíme samozřejmě signály SiMe3 skupin o posunu -12 ppm, křemík ve vrcholu pyramidy poskytuje signál o posunu -448 ppm, tato hodnota patří k nejnižším u známých sloučenin křemíku.

Komplex silapyramidan-Fe

Reakcí silapyramidanu s nonakarbonyldiželezem, Fe2(CO)9, v THF za laboratorní teploty dochází ke vzniku komplexu s ligandem Fe(CO)4 vázaným na křemík ve vrcholu pyramidy.

29Si NMR spektrum produktu obsahuje opět dva signály, trimethylsilylové skupiny dávají intenzivní signál o posunu -11 ppm, u křemíku ve vrcholu pyramidy došlo ke změně polohy signálu, hodnota chemického posunu je -292 ppm.

Reakce s tetrakis(trimethylsilyl)butadienem

Reakce byla provedene v C6D6, po třech dnech za laboratorní teploty dojde ke změně barvy roztoku na jasně žlutou. Podobný průběh byl pozorován při teplotě 50 °C už po sedmi hodinách. Dochází ke vzniku spirocyklické molekuly, atom křemíku z vrcholu pyramidy je spiroatomem. Jeho chemický posun v 29Si NMR se drasticky změnil na +45,41 ppm, což odpovídá pozorované změně geometrie.

Příprava spirocyklického produktu

Krystalové struktury produktů

Odkazy

  1. Stable Silapyramidanes
  2. Pyramidanes

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..