Hydrogen-modified superconductors: A review

V časopise Progress in Solid State Chemistry vyšlo review o supravodivých materiálech obsahujících vodík, tzn. sloučeniny kovů, mědi, pnictidů a materiály založené na uhlíku.[1] Z pohledu BCS teorie vnáší vodík do materiálu nový typ fononů, což může jak zlepšit, tak i zhoršit supravodivé vlastnosti. Kromě toho je velmi užitečným nástrojem i možnost záměny izotopu 1H za 2H (deuterium). Současný rekord v kritické teplotě je 203 K (-70 °C) pro HS.[2]

Jsou tři hlavní důvody, proč je důležité studovat absorpci vodíku do supravodičů:

  1. dochází k roztažení krystalové mřížky a tím dochází k opačným dějům, než při působení tlaku.
  2. Vodík způsobuje změny kritických veličin, jako jsou kritická teplota, kritická proudová hustota a kritické pole.
  3. Kompatibilita s vodíkem a jeho izotopy je potenciálně velmi důležitý faktor pro konstrukci supravodivých kabelů a fůzních reaktorů, kde může dojít ke kontaktu supravodiče a vodíku.

Review se nejprve věnuje obecně hydridům a supravodičů, poté se zabývá metodami vnášení vodíku do supravodičů a pak již konkrétními supravodivými systémy: palladiem, thoriem a některými dalšími přechodnými kovy, mědí, hořčíkem, železem a také supravodiči založenými na uhlíku.

Odkazy

  1. Hydrogen-modified superconductors: A review
  2. Superconductivity record sparks wave of follow-up physics

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..