Konverze jaderných spinových izomerů v H2O@C60

Nedávno jsem sepsal krátký článek o syntéze endohedrálního derivátu fulerenu H2O@C60. Tato látka byla využita ke studiu konverze jaderných spinových izomerů vody pomocí nízkoteplotní NMR spektroskopie. V dohledné době sepíšu podrobnější článek.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.