Nové anorganické analogy benzenu

Benzen je velmi dobře známá organická sloučenina, a je také typickým příkladem aromatických sloučenin. Anorganické analogy benzenu jsou poměrně vzácné, první byl připraven roku 1926, šlo o borazine B3N3H6.[1] Nyní byl v JACSech publikován článek o přípravě dalších dvou sloučenin, jejichž jádro se skládá z křemíku a arsenu nebo fosforu.[2]

Na začátek trochu připomenutí, jako aromatické se označují sloučeniny, které splňují následující podmínky:

  1. jsou planární a obsahují delokalizovaný systém básobných vazeb
  2. počet π-elektronů odpovídá výrazu 4n+2

Mimo benzenu patří mezi aromatické sloučeniny např. naftalen a cyklopropenový kation (obr. 1).

Obr. 1: Příklady aromatických sloučenin
Obr. 1: Příklady aromatických sloučenin

Nové, anorganické analogy benzenu byly připraveny poměrně jednoduchou reakcí, zdrojem fosforu, resp. arsenu byla sloučenina zirkonu obsahující P, resp. As: [Cp2Zr(η1:1E4)], kde E je fosfor resp. arsen. Zdrojem křemíku byl monochlorsilylen [PhC(NtBu)2SiCl], reakce byla prováděna v toluenu za laboratorní teploty.

Obr. 2: Strukura anorganických analogů benzenu
Obr. 2: Strukura anorganických analogů benzenu

DFT výpočtama byl potvrzen aromatický charakter obou připravených sloučenin.

Odkazy

  1. Stock, A.; Pohland, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. B 1926, 59, 2215
  2. Pnictogen–Silicon Analogues of Benzene

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..