Poprvé byl vyroben antivodíkový paprsek

V CERNU se povedlo připravit první paprsek tvořený antihmotou. KOnkrétně šlo o nejjednodušší atom, tzn. antivodík – tvořený antiprotonem a pozitronem.

V rámci experimentů ASACUSA se povedlo detekovat paprsek těchto jader ve vzdálenosti 2,7 m od zdroje, prakticky mimo dosah magnetického pole. Celkem bylo v této vzdálenoti potvrzeno cca 80 jader antivodíku. I když se to nemusí zdát mnoho, jde o průlom ve studiu antihmoty a tento objev umožní podrobné prozkoumání antiprotonů, např. jejich spektroskopickou charakterizaci.

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.