2D materiál dokáže simulovat neuronové sítě

Nově vyvinutý typ paměti RAM, založený na karbidu titanu, lze využít k efektivní simulaci mozku.

Karbid titanu (TiC) je velmi tvrdý a tepelně odolný materiál. Pokud ho ale připravíme ve 2D provedení, jeho vlastnosti se výrazně změní.[1,2]

Anorganické 2D materiály se označují jako MXeny, patří sem karbidy, nitridy a karbonitridy.[3] Jejich obecný vzorec je Mn+1XnTx, kde M je kov, X dusík nebo uhlík, příp. oboje a T je terminální skupina na povrchu vrstvy, často se jedná o jednoduché anorganické skupiny, –O, –OH, –F nebo –Cl. V případě karbidu titanu bude vzorec Ti3C2Tx. MXen Ti3C2 je možné využít ke vysoce účinnou konverzi slunečního záření na teplo a k čištění vody.[4,5]

V publikované práci byl připraven z práškového karbidu titanu mechanochemickou syntézou s kovovým titanem a hliníkem, tímto postupem vznikla fáze Ti3AlC2, hliník byl následně odleptán směsí HCl+LiF. Připravený MXen byl charakterizován pomocí RTG práškové difrakce a elektronové mikroskopie (SEM).

ECRAM – ElectroChemical Random Access Memory – je druh nevolatilní počítačové paměti, vodivost mezi elektrodami (Gate, Source a Drain) je modulována ionty elektrolytu. V tomto případě byl elektrolytem PVA-H2SO4, tzn. polyvinylalkohol a kyselina sírová. Jde o pevný elektrolyt, který je vložen do sendvičové struktury tvořené MXenem.

Struktura jedné buňky ECRAM. Zdroj: Goldenvu/Commons

I když tyto připravené ECRAM moduly se nechovají úplně ideálně, výsledky naznačují, že by se mohlo jednat o první zástupce velmi perspektivní rodiny materiálů s laditelnými elektrochemickými vlastnostmi.

Odkazy

  1. 2D materials could be used to simulate brain synapses in computers
  2. High‐Speed Ionic Synaptic Memory Based on 2D Titanium Carbide MXene
  3. MXenes
  4. Electrochemical RAM
  5. MXene Ti3C2: An Effective 2D Light-to-Heat Conversion Material

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..