Anorganický analog ferrocenu

Ferrocen je zajímavá a důležitá sloučenina železa, patřící do skupiny metallocenů. Známe spoustu jeho derivátů a analogických sloučenin. Nyní byla publikována příprava čistě anorganického analogu, který místo cyklopentadienylových kruhů obsahuje cykly P4.

Ferrocen je oranžová krystalická sloučenina, která ochotně sublimuje. Lze ho snadno připravit reakcí cyklopentadienidu s železnatou solí. Ferrocen snadno sublimuje, je rozpustný v organických rozpouštědlech, např. v hexanu a je stabilní i na vlhkém vzduchu.

Fosforový analog můžeme získat reakcí Zintlovy fáze KP s vhodným kryptandem nebo crownetherem a následně s tercbutoxidem železitým, Fe(OtBu)3.

Zintlovy fáze jsou sloučeniny alkalických nebo kovů alkalických zemin s prvky 13.–16. skupiny PSP. Příkladem mohou být např. NaTl, Cs2NaAs7 nebo K12Si17.

Kryptandy nebo crownethery jsou cyklické molekuly obsahující kyslíkové a v případě kryptandů i dusíkové donorové atomy, jsou schopny převádět kationty alkalických kovů do organických rozpouštědel.

Na rozdíl od ferrocenu je fosforový analog dvojmocným aniontem, náboj je kompenzován draslenými kationty. Pří přípravě se vycházelo z KP, který reakcí s kryptandem, příp. crownetherem poskytuje řadu sloučenin, mezi nimi i K2P4 a K4P6. K2P4 pak reaguje za vzniku [K(2,2,2-crypt)]2[Fe(P4)2].

Struktura aniontu P42-

Popsaná syntéza probíhá za laboratorní teploty, v jednom kroku poskytuje krystalický produkt se strukturou blízkou struktuře ferrocenu. Výchozí látky jsou KP, který poskytuje anion P42- a Fe(OtBu)3, který poskytuje ion železa.

Odkazy

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..