Supravodivost za vysokého tlaku

Supravodivost je velmi zajímavý jev, který může mít velký dopad na praktický život. V současnosti se intenzivně hledá materiál, který by supravodivost vykazoval za co nejvyšší, ideálně pokojové, teploty.
Continue reading „Supravodivost za vysokého tlaku“

Obecné odvození a kvantifikace třetího zákona termodynamiky

Termodynamika je obor fyziky zabývající se procesy spojenými s teplem a tepelnými jevy. Je založena na šesti postulátech, čtyři z nich se označují jako nultá až třetí věta termodynamiky.

Continue reading „Obecné odvození a kvantifikace třetího zákona termodynamiky“

NASA se na ISS pokusí vytvořit nejchladnější místo ve vesmíru

Studium chování hmoty za nízkých teplot je zajímavé a velmi důležité pro základní i aplikovaný výzkum. NASA plánuje vytvořit na ISS laboratoř, kde se bude snažit o dosažení extrémně nízké teploty – asi 100 pK. Umístění ve vesmíru je pro tyto účely velmi vhodné, umožňuje provozovat experimenty aniž by byly ovlivňovány gravitací. Laboratoř by měla být umístěna na ISS již v prosinci 2015.

Coldest spot in known universe: NASA to study almost absolute zero matter at ISS