Přenosná elektronika: palivové články živené potem

U přenosné elektroniky je problémem napájení, jednou z možností je využití palivových článků, které pracují s kyslíkem a kyselinou mléčnou, které najdeme v potu.

Autoři práce vyvinuli článek, který redukuje kyslík a oxiduje kyselinu mléčnou nacházející se v potu, tzn. že dokáží získat energii z vrstvy potu na pokožce. Měření na reálných systémech ukázalo hodnoty 0,74 V a maximální výkonovou hustotu 520 µW.cm-2.

Kyselina mléčná

Tento palivový článek zatím není optimální pro praktické použití, protože jeho výkon je silně závislý na složení potu nositele. Do budoucna bude potřeba zlepšit biokompatibilitu, zesílit poskytované napětí, atd.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.