Selektivní oxidace methanu na methanol a kyselinu octovou pomocí nanozlata a ZSM-5

Zemní plyn je důležitou surovinou v chemickém průmyslu, skládá se z velké části z methanu, CH4. Částečnou oxidací methanu můžeme vyrobit methanol, CH3OH a jak se ukázalo, tak i kyselinu octovou, CH3COOH.

Přímá přeměna methanu na methanol a kyselinu octovou nebyla dosud známá. Nyní se ji povedlo uskutečnit pomocí katalyzátoru tvořeném zlatem a zeolitem ZSM-5.[1,2]

Zeolity ZSM-5

Zeolity jsou mikroporézní hlinitokřemičitany, které se používají jako sorbenty a katalyzátory.

ZSM-5 je skupina zeolitických materiálů s obecným vzorcem NanAlnSi96-nO192.16H2O (0<n<27). Jejich historie začíná v roce 1975, kdy byly patentovány.

Využívají se jako heterogenní katalyzátory pro izomeraci uhlovodíků v ropném průmyslu, např. k izomeraci o-xylenu na p-xylen. Preferovaným produktem reakce je p-xylen, díky jeho vyšší schopnosti difuze skrze kanály ve struktuře ZSM-5.

Izomerace o-xylenu na p-xylen

Katalytický systém Au-ZSM-5

Zavedením nanočástic zlata do struktury zeolitu ZSM-5 dojde ke změně katalytických vlastností. Působením tohoto katalyzátoru na směs methanu a molekulárního kyslíku za teplot 120-240 °C došlo ke vzniku methanolu a kyseliny octové.

Elektronová mikroskopie ukázala, že zlato není v katalyzátoru přítomno ve formě izolovaných atomů nebo klastrů, ale ve formě nanočástic o velikosti 3 až 15 nm. Tyto nanočástice mají odlišné vlastnosti od bulkového materiálu, pěkně to ilustruje např. Lykurgův pohár.[3]

Odkazy

  1. Au-ZSM-5 catalyses the selective oxidation of CH4 to CH3OH and CH3COOH using O2
  2. Gold solution to catalysis grand challenge
  3. Lykurgův pohár

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..