Soutěž Československo na Wikipedii

Od 28. října běží soutěž Československo na české Wikipedii. Jejím cílem je dokumentování dějin, osob a reálií Československa na české Wikipedii. Soutěž končí 10. prosince, 23. listopadu se koná editaton v Hradci Králové. Prvních 100 účastníků a účastnic získá ponožky od Klubu Pánů z Ponožkovic a pro ty nejlepší jsou připraveny knižní ceny z nakladatelství Historický ústav AV ČR a Academia.