Nejdelší vodivý molekulární drát

Se zmenšováním elektroniky vyvstává nutnost hledání nových technických řešení. Pro molekulární elektronikou jsou nezbytné lineární molekuly, které dokáží vést elektrický proud. Nyní se podařilo připravit vodivou molekulu o délce 2,6 nm. Pro srovnání, délka vazby C-C je 0,15 nm a průměr benzenového kruhu je 0,25 nm.

Continue reading „Nejdelší vodivý molekulární drát“

První obrázek z JWST

Vesmírný dalekohled Jamese Webba, největší současný vědecký projekt, byl úspěšně zprovozněn a nakalibrován. V pondělí 11. července byl zveřejněn první obrázek malé části velmi vzdáleného vesmíru, na obrázku je kupa galaxií SMACS 0723,[1] která je od nás vzdálená 4,6 miliardy světelných let.

Continue reading „První obrázek z JWST“

Medlánecká naučná stezka – tip na výlet

Medlánecká naučná stezka začíná u Medláneckého rybníku, pokračuje přes Pergl a Babu k letišti a pak zpět do Medlánek. Otevřena byla v roce 2011, její délka je 4,4 km. Není nijak fyzicky náročná, takže je možné ji absolvovat i s dětmi.

Continue reading „Medlánecká naučná stezka – tip na výlet“

Diamantová kovadlina – nástroj pro dosahování extrémních tlaků

Studium procesů probíhajících za extrémně vysokých tlaků je velmi důležité pro vývoj materiálů. Např. pro studium exotických mechanismů supravodivosti, příp. krystalických fází nestabilních za běžného tlaku, apod. Nástrojem, který umožňuje dosažení extrémních tlaků je tzv. diamantová kovadlina.

Continue reading „Diamantová kovadlina – nástroj pro dosahování extrémních tlaků“

KingDraw – Software na kreslení chemických vzorců

Kreslení chemických vzorců je pro chemiky nezbytnou součástí života. Programů je dostupných spousta jak pro Windows, tak i pro Linux. Většina lepších editorů je ale placená, zpravidla se jedná o hodně vysokou částku. Kolega mě upozornil na program KingDraw, který je velmi podobný oblíbenému ChemDraw, ale je zdarma.

Continue reading „KingDraw – Software na kreslení chemických vzorců“

Jak zjistit IP adresu z neaktivní instalace Windows

V dnešní době se často upgradují počítače výměnou klasického HDD za SSD. Tím získáme disk s neaktivní instalací Windows a někdy je potřeba z něj získat původní IP adresu (pokud nevyužíváte DHCP). Naštěstí to jde udělat poměrně jednoduše a není nutné spouštět Windows ze starého disku. Tento postup se dá použít i pro získání IP adresy z poškozené instalace Windows (za předpokladu, že disk není zcela mrtvý).

Continue reading „Jak zjistit IP adresu z neaktivní instalace Windows“

Pozvánka na Odpoledne s chemií aneb Chemickou kavárnu 1. 6. 2022

Dovoluji si zveřejnit pozvánku na akci, která se bude konat 1. června v kampusu v Bohunicích. Téma akce je Budiž světlo – od plamene k periodické tabulce, přednášet bude doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. z Katedry fyziky kondenzovaných látek, Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Continue reading „Pozvánka na Odpoledne s chemií aneb Chemickou kavárnu 1. 6. 2022“