Nové materiály pro tisknutelné OLED

Organické LED diody jsou tvořeny (jak je poznat z názvu) organickými materiály, které jsou schopny emitovat záření po připojení elektrického napětí. V současné době se vyvíjí materiály pro OLED, které je možné tisknout na vhodný substrát.

Jako velmi výkonná dioda se jeví dioda tvořená MoO3 jako anodou, hliníkovou katodou, samotná dioda je tvořena soustavou dvou tenkých vrstev z fullerenu C60 a TPBi (1,3,5-tris(N-phenylbenzimidazol-2-yl)benzenu), mezi nimi je vrstva CzDBA (9,10-bis(4-(9H-karbazol-9-yl)-2,6-dimethylphenyl)-9,10-diboraanthracenu).

Takto připravené jednovrstvé diody dosahují velmi dobrých hodnot luminance (jasu) a to 1000 cd.m-2 při 2,41 V a až 10 000 cd.m-2 při 2,89 V.

Zařízení s OLED. Zdroj: Commons

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.