Kalibrační křivka pomocí LibreOffice Calc a Gnuplotu


S tvorbou kalibrační křivky se setkal skoro každý, kdo se dostal do laboratoře, ať už během výuky nebo zaměstnání. V tomto článku bych chtěl ukázat, jak tento úkol zvládnout s využitím LibreOffice Calc a GNUPlotu. Ukázka ručního výpočtu je zde.

Continue reading „Kalibrační křivka pomocí LibreOffice Calc a Gnuplotu“

Gnuplot a tvorba přehledu charakteristických vibrací molekul

Gnuplot je poměrně jednoduchý, ale schopný nástroj na tvorbu grafů, úpravu spekter, apod. Lze ho využít i k jiným účelům. Do výukových materiálů jsem potřeboval vytvořit přehled poloh charakteristických vibrací skupin v IR a RA spektroskopii, což lze snadno udělat v běžném kreslícím programu, ale pro negrafiky je pak poměrně náročná úprava hotového obrázku. Proto jsem se rozhodl pro vytvoření skriptu, který snadno umožní vkládání nových řádků, případně jejich přemisťování.

Continue reading „Gnuplot a tvorba přehledu charakteristických vibrací molekul“

Využití GNUPlotu pro zpracování dat/spekter

Úprava spekter je úkol, který jednou za čas potká každého, kdo se motá okolo spektrometrů. Nejjednodušší cestou je využití SW, který jsme získali společně se spektrometrem, ale tady nebývá výsledek vždy dobrý. Pokud potřebujeme do publikace vložit spektra z více strojů, tzn. zpracovaná více různými programy, dopadá to většinou špatně. Poměrně běžným nástrojem, který toto řeší je Origin, ale ten je hodně drahý. Existují i nástroje, které jsou zdarma a dá se s nimi docílit pěkných výsledků. Jedním z nich je GNUPlot, který existuje ve verzi pro Linux i Windows. V tomto článku si ukážeme jak zpracovat IR spektrum ze spektrometru Bruker Tensor 27.

Continue reading „Využití GNUPlotu pro zpracování dat/spekter“