MySQL – práce s hierarchickými daty

Relační databáze nejsou úplně ideální pro práci s hierarchicky uspořádanými daty, např. se seznamem kategorií a podkategorií, pokud je to možné, je lepší pro tyto data použít třeba XML. Pokud jinou možnost nemáme, tak se musíme smířit se složitějšími SQL dotazy a strukturou dat.
Continue reading „MySQL – práce s hierarchickými daty“

Gnuplot a tvorba přehledu charakteristických vibrací molekul

Gnuplot je poměrně jednoduchý, ale schopný nástroj na tvorbu grafů, úpravu spekter, apod. Lze ho využít i k jiným účelům. Do výukových materiálů jsem potřeboval vytvořit přehled poloh charakteristických vibrací skupin v IR a RA spektroskopii, což lze snadno udělat v běžném kreslícím programu, ale pro negrafiky je pak poměrně náročná úprava hotového obrázku. Proto jsem se rozhodl pro vytvoření skriptu, který snadno umožní vkládání nových řádků, případně jejich přemisťování.

Continue reading „Gnuplot a tvorba přehledu charakteristických vibrací molekul“

Využití GNUPlotu pro zpracování dat/spekter

Úprava spekter je úkol, který jednou za čas potká každého, kdo se motá okolo spektrometrů. Nejjednodušší cestou je využití SW, který jsme získali společně se spektrometrem, ale tady nebývá výsledek vždy dobrý. Pokud potřebujeme do publikace vložit spektra z více strojů, tzn. zpracovaná více různými programy, dopadá to většinou špatně. Poměrně běžným nástrojem, který toto řeší je Origin, ale ten je hodně drahý. Existují i nástroje, které jsou zdarma a dá se s nimi docílit pěkných výsledků. Jedním z nich je GNUPlot, který existuje ve verzi pro Linux i Windows. V tomto článku si ukážeme jak zpracovat IR spektrum ze spektrometru Bruker Tensor 27.

Continue reading „Využití GNUPlotu pro zpracování dat/spekter“