Kalibrační křivka pomocí LibreOffice Calc a Gnuplotu


S tvorbou kalibrační křivky se setkal skoro každý, kdo se dostal do laboratoře, ať už během výuky nebo zaměstnání. V tomto článku bych chtěl ukázat, jak tento úkol zvládnout s využitím LibreOffice Calc a GNUPlotu. Ukázka ručního výpočtu je zde.

Kalibrační křivka

Kalibrační křivka slouží pro stanovení závislosti měřené veličiny na (nejčastěji) koncentraci, ale může jít i o teplotu, vlhkost, atd. My využijeme data ze spektrofotometrie, půjde tedy o závislost absorbance (A) na koncentraci (c).
$$A = f(c)$$

Koncentrace [mol.dm-3] Absorbance
0,0 1,339
0,05 1,347
0,1 1,377
0,2 1,379
0,4 1,408
0,6 1,455
0,8 1,579
1,0 1,584
1,2 1,967

Body lze proložit několika metodami, pokud je závislost lineární, používá se nejčastěji metoda nejmenších čtverců.[1]

LibreOffice Calc

LibreOffice je balíček kancelářských aplikací, my využijeme aplikaci Calc.[2] Před delší dobou jsem zde zveřejnil návod na psaní matematických vzorců v tomto programu.

Prvním krokem je vložení dat do tabulky a z této tabulky vytvoříme graf (XY (bodový) -> Pouze body).

V grafu klikneme pravým tlačítkem na jeden z bodů a z menu zvolíme položku „Vložit spojnici trendu“. Zde zvolíme lineární regresi, zaškrtneme „Zobrazit rovnici“ a ve spodní části dialogu můžeme pojmenovat proměnné.

Získaná křivka bude vypadat nějak takto:

Rovnici regrese můžeme využít pro výpočet koncentrace neznámého roztoku, u kterého jsme změřili absorbanci, např. pro absorbanci 1,285 získáme koncentraci jednoduchou úpravou rovnice:
$$c=\frac{A-1,196}{0,407}=\frac{1,285-1,196}{0,407}=0,22 mol.dm^{-3}$$

Pokud chceme spočítat směrnici nebo úsek na ose y použijeme funkce SLOPE resp. INTERCEPT, pro náš příklad by byl správný tvar:

Směrnice: =SLOPE(B2:B10;A2:A10)

Úsek na ose y: =INTERCEPT(B2:B10;A2:A10)

Vzorový soubor pro LibreOffice Calc si můžete stáhnout zde.

Gnuplot

O Gnuplotu[3] jsem tady už pár článků zveřejnil, takže bez větších úvodů přejdeme k akci.

Data si připravíme do obyčejného textového souboru, který nazveme kalibracni_krivka.data, hodnoty x a y jsou odděleny mezerami. Měl by vypadat nějak takto:

0.0  1.339
0.05  1.347
0.1  1.377
0.2  1.379
0.4  1.408
0.6  1.455
0.8  1.579
1.0  1.584
1.2  1.967

Pro vykreslení bodů do PNG souboru použijeme tento jednoduchý kód:

set xrange [0 : 1.4]
set yrange [1.2 : 2.2]
set terminal png
set output 'kalibracni_krivka.png'
plot 'kalibracni_krivka.data' using 1:2 title '' with points

Získáme takový výstup:

Regresní křivku získáme přidáním tří řádků:

set xrange [0 : 1.4]
set yrange [1.2 : 2.2]
   
set terminal png
set output 'kalibracni_krivka.png'
 
f(x)=m*x + b
fit f(x) 'kalibracni_krivka.data' using 1:2 via m,b
 
plot 'kalibracni_krivka.data' using 1:2 title '' with points,\
f(x) title 'Lineární regrese'

První z přidaných řádků:

f(x)=m*x + b

definuje funkci, kterou chceme použít pro regresi, v našem případě jde o přímku. Další řádek

fit f(x) 'kalibracni_krivka.data' using 1:2 via m,b

provede optimalizaci parametrů m a b, tj. směrnice přímky a úseku na ose y, tak aby byla regrese co nejvýhodnější.

Výstup pak bude vypadat takto:

Parametry lineární regrese najdeme v souboru fit.log.

*******************************************************************************
Tue Apr 25 19:41:41 2017


FIT:  data read from 'kalibracni_krivka.data' using 1:2
    format = x:z
    x range restricted to [0.00000 : 1.40000]
    #datapoints = 9
    residuals are weighted equally (unit weight)

function used for fitting: f(x)
	f(x)=m*x + b
fitted parameters initialized with current variable values

iter   chisq    delta/lim lambda  m       b      
  0 6.0917500000e-01 0.00e+00 8.38e-01 1.000000e+00 1.000000e+00
  4 6.3573208602e-02 -1.23e-08 8.38e-05 4.071398e-01 1.295994e+00

After 4 iterations the fit converged.
final sum of squares of residuals : 0.0635732
rel. change during last iteration : -1.23119e-013

degrees of freedom  (FIT_NDF)            : 7
rms of residuals   (FIT_STDFIT) = sqrt(WSSR/ndf)  : 0.0952989
variance of residuals (reduced chisquare) = WSSR/ndf  : 0.00908189

Final set of parameters      Asymptotic Standard Error
=======================      ==========================
m        = 0.40714     +/- 0.07655   (18.8%)
b        = 1.29599     +/- 0.04876   (3.763%)

correlation matrix of the fit parameters:
        m   b   
m        1.000 
b       -0.759 1.000 

V oddíle „Final set of parameters“ najdeme parametry rovnice regrese, v našem případě je rovnice:
$$A = 0.407 c + 1.296$$

Ta je mírně odlišná od rovnice získané z LibreOffice, to je dáno jiným přístupem k výpočtu.

Archív se všemi soubory můžete stáhnout zde.

Literatura

 1. Metoda nejmenších čtverců
 2. LibreOffice.org
 3. gnuplot
 4. Lineární regrese na tomto webu

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..