Nový memristor na bázi komplexu ruthenia prokázal rekordní rychlost a stabilitu

Memristory jsou relativně nové a velmi perspektivní elektronické součástky. Jejich vývojem se dlouhodobě zabývá např. společnost HP. Teoreticky byl memristor navržen už v 70. letech 20. století, ale praktická realizace přišla až za několik desítek let (2008).[1] Problémem současných memristorů je jejich pomalost a malá výdrž.
Continue reading

Je sklo kapalné nebo pevné?

Pojem sklo je všeobecně známý, ale jeho přesná definice je poměrně obtížná. Tradičně je jako sklo chápáno křemičitanové sklo, což je polymerní materiál skladající se převážně ze strukturních jednotek SiO4. Mezi skla řadíme amorfní, pevné látky, často průhledné.
Continue reading

Využití trvalé fotovodivosti k vytváření vodivých cest v SrTiO3

Materiály vykazující trvalou fotovodivost (PPC – Persistent PhotoConductivity) snižují svůj ohmický odpor po ozáření světlem a tento stav pak přetrvává i po vypnutí zdroje světla.
Continue reading

Verzování ve wordpressu

WordPress při psaní příspěvků i stránek ukládá všechny verze dokumentu, to je velmi užitečná funkce, která může člověku zachránit spoustu práce, např. při náhodném smazání obsahu článku dítětem. Na druhou stranu tímto dochází k narůstání objemu dat v databázi. Samotný WP toto zatím neřeší, ale existuje několik pluginů, které mohou pomoci. Použití pluginů je bezpečnější než mazání revizí přímo v databázi.
Continue reading