Cyklický oligomer ferrocenu

Ferrocen je velmi zajímavou a důležitou sloučeninou železa, je tvořen dvěma cyklopentadienylovými kruhy, mezi nimiž je iont Fe2+. Poprvé byl připraven již roku 1951 a od té doby byla připravena obrovská řada jeho derivátů. V časopise Nature Chemistry byl publikován článek o přípravě prvního cyklického oligomeru ferrocenu.[1,2]

Článek popisuje přípravu cyklického hexameru ferrocenu, jednotlivé ferroceny jsou propojeny vazbou C-C mezi cyklopentadienylovými kruhy. Oligomer byl připraven jednokrokovou syntézou vycházející z 1,1´-disubstituovaného ferrocenu. Reakce poskytla směs produktů, která byla rozdělená pomocí sloupcové chromatografie.

Continue reading „Cyklický oligomer ferrocenu“