Nové anorganické analogy benzenu

Benzen je velmi dobře známá organická sloučenina, a je také typickým příkladem aromatických sloučenin. Anorganické analogy benzenu jsou poměrně vzácné, první byl připraven roku 1926, šlo o borazine B3N3H6.[1] Nyní byl v JACSech publikován článek o přípravě dalších dvou sloučenin, jejichž jádro se skládá z křemíku a arsenu nebo fosforu.[2]
Continue reading „Nové anorganické analogy benzenu“

Ultratenké, průhledné tranzistory pro ohebné displeje

Ohebné displeje nejsou úplnou novinkou, už se s nimi můžeme setkat, i když zatím velmi omezeně, i v reálném životě.[1,2] Jejich výhody jsou poměrně zřejmé, umožní např. přenášet tablet podobně jako noviny v ruličce, budou odolnější vůči poškození, apod. Jednou z jejich možných aplikací je v oblasti Internetu věcí (Internet of Things), hlavně v displejích, které mají být součástí oblečení.
Continue reading „Ultratenké, průhledné tranzistory pro ohebné displeje“

Nový proces umožňuje přípravu velkých a ultra-tenkých 2D materiálů

Vědci vyvinuli nový způsob, jak rychle, snadno a šetrně k životnímu prostředí získat z bulkového nitridu boritého (BN) 2D materiál.
Continue reading „Nový proces umožňuje přípravu velkých a ultra-tenkých 2D materiálů“

Zintlovy fáze založená na bismutu jako perspektivní materiály pro termoelektrické materiály

Mezinárodní tým, pod vedením vědců z University of Houston, popisuje rekordní termoelektrický výkon, z dosud málo prostudované Zintlovy fáze založené na bismutu. Výzkum by mohl vést k nové třídě termoelektrických materiálů.

Continue reading „Zintlovy fáze založená na bismutu jako perspektivní materiály pro termoelektrické materiály“

Solární energii lze transformovat na palivo

Slunce je čistý a prakticky nevyčerpatelný zdroj energie, bohužel jeho využití není úplně jednoduché. Proto je vývoj a optimalizace solárních technologií předmět zájmu mnoha vědeckých týmů. Vědci ze švýcarského Institutu Paula Scherera nedávno oznámili objev technologie, která umožňuje využít solární energii k přeměně oxidu uhličitého a vody přímo na palivo.[1,2]
Continue reading „Solární energii lze transformovat na palivo“

Cyklický oligomer ferrocenu

Ferrocen je velmi zajímavou a důležitou sloučeninou železa, je tvořen dvěma cyklopentadienylovými kruhy, mezi nimiž je iont Fe2+. Poprvé byl připraven již roku 1951 a od té doby byla připravena obrovská řada jeho derivátů. V časopise Nature Chemistry byl publikován článek o přípravě prvního cyklického oligomeru ferrocenu.[1,2]

Článek popisuje přípravu cyklického hexameru ferrocenu, jednotlivé ferroceny jsou propojeny vazbou C-C mezi cyklopentadienylovými kruhy. Oligomer byl připraven jednokrokovou syntézou vycházející z 1,1´-disubstituovaného ferrocenu. Reakce poskytla směs produktů, která byla rozdělená pomocí sloupcové chromatografie.

Continue reading „Cyklický oligomer ferrocenu“

Nefungující historie v youtube

Nedávno se mi přestala ukládat přehrátá videa na youtube do historie (Watch History). Nepomohlo ani promazání historie, po chvílí pátrání a experimentování jsem zjistil, že důvodem je blokování reklam, které má v sobě zabudované prohlížeč Opera. Po jeho vypnutí začala historie opět fungovat, samozřejmě za cenu zobrazování reklam.

Nový spořič baterie v prohlížeči Opera

Před několika dny byla do prohlížeče Opera přidána nová, poměrně nezvyklá funkce – šetřič baterie (battery saver). Ta je pochopitelně určena pro zařízení živená z baterie – notebooky, tablety, mobily, …
Continue reading „Nový spořič baterie v prohlížeči Opera“

Návrhy na jména prvků 113, 115, 117 a 118 schváleny

Uznání a pojmenování nových prvků je poměrně zdlouhavý proces. Organizace IUPAC oznámila 9.6. návrhy na pojmenování čtyř nových prvků s protonovými čísly 113, 115, 117 a 118.[1] Tím bude zcela zaplněna 7. perioda PSP, což udělá radost hlavně začínajícím studebntům chemie.
Continue reading „Návrhy na jména prvků 113, 115, 117 a 118 schváleny“

Organophosphorus derivatives for electronic devices

V Journal of Materials Chemistry C vyšlo pěkné review[1] o organofosforových sloučeninách využitelných pro konstrukci elektronických zařízení. Je zaměřeno hlavně na fosfazeny, triarylfosfinoxidy, fosfoly a čtyřčlenné heterocykly obsahující fosfor.
Continue reading „Organophosphorus derivatives for electronic devices“