Ramanova spektroskopie ve forenzní analýze

Forenzní analýza využívá celou řadu analytických metod, jednou z nich je i Ramanova spektroskopie. Její výhodou je rychlost, citlivost a nedestruktivnost.[1]

Ramanova spektroskopie
Spektroskopická technika umožňující pozorování vibračních a rotačních přechodů v molekulách a iontech. Je založena na Ramanově jevu, což je nepružný rozptyl záření.
SERS
Surface Enhanced Raman Spectroscopy – povrchem zesílená Ramanova spektroskopie, technika, umožňující získat silný Ramanův signál i z velmi málo koncentrovaných vzorků.
Forenzní analýza
Využívá fyzikálně-chemické analytické metody pro identifikaci vzorků souvisejících s kriminální činností.

Odkazovaný článek popisuje využití Ramanovy spektroskopie v konkrétních oblastech, převážně serologii a analýzu zbytkových stop po výstřelech. Pro analýzu se často využívá technika SERS a přenosné spektrometry.

Ramanovo spektrum
Ramanovo spektrum

Serologie

Analýza tělesných tekutin je velice důležitá, Ramanova spektroskopie pak dokáže rozlišit např. u krve, jestli se jedná o lidskou nebo zvířecí, příp. i její bližší, dkáže také odhalit různé kontaminanty, např. písek, prach, atd. Využitím techniky SERS lze provést analýzu s pouhými cca 250 fl (10-15 l) krve.

Analýza stop po výstřelech

Stoupající počet zločinů spojených se střelnými zbraněmi klade také nároky na metodiku vyšetřování zbytkových stop po výstřelech (GSR – Gun Shot Residue), tradičně se zde využívá SEM-EDX, tzn. skenovací elektronová mikroskopie spojená s energiově disperzní RTG spektroskopií. Výhodou Ramanovy spektroskopie je schopnost detekovat jak anorganické, tak i organické zbytky. Ramanova spektroskopie dokáže identifikovat i plastifikátory a estery kyseliny dusičné, což ji dává velmi vysokou užitnost pro tyto typy analýz.

Odkazované review shrnuje několik prací, které se zabývají řešením problémů forenzních analýz s využitím Ramanovy spektroskopie/SERS, někdy kombinované např. s ATR-FTIR. Pro forenzní analýzu je důležitý velký výboj v oblasti ručních spektrometrů, které umožňují pohodlnou analýzu v terénu, např. Bravo od firmy Bruker.

Literatura

  1. Raman spectroscopy for forensic purposes: recent applications for serology and gunshot residue analysis
  2. Forensic science

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..